Out of plastic

Out of plastic

Ambientat en les Illes Balears, ofereix un espai per a la
reflexió al voltant de l’impacte del plàstic en les nostres
vides i el nostre entorn natural.

Categories: Sustainability & Nature