Maker Faire 2018 - About

Qui Som?

Maker Faire és una trobada de gent fascinant i curiosa que gaudeix aprenent i compartint el que fan. Des d’enginyers fins a artistes, científics i artesans, Maker Faire és un lloc de trobada per a aquests creadors on mostrar experiments, projectes i propostes innovadores.

L’anomenem el Gran Show (& Tell) a la Terra: un amigable aparador d’invents, creativitat i enginy. ¡Benvinguts al futur i la inspiració!

Maker Faire és un festival d’invenció i imaginació amb enfoc pràctic i de testeig de l’invent i la creativitat, una celebració de la tecnologia, les arts, l’artesania, la ciència i la cultura Do-It-Yourself (DIY). Està pensat per a persones innovadores que disfruten jugant i treballant les seves creacions, i també per aquelles ments curioses que volen veure quins invents nous estan a tocar… i posar-los en pràctica!

Qui són els Makers?

Els Makers aplegen des d’equips de robòtica d’alta tecnologia i desenvolupadors de codi geek, a artesans tradicionals o complexos, excel·lents científics i inventors de garatge. El moviment Maker va créixer en resposta a la disminució de les arts pràctiques i programes tècnics a les escoles, l’augment prolífic de la tecnologia accessible i la desconnexió entre les persones i els productes que utilitzen en la vida quotidiana.

Només és tracta de ser curiós i posar-se al dia amb les arts pràctiques i la innovació. Els Makers són persones que veuen el que és possible i ho fan realitat. Crear les solucions que el teu entorn necessita és bo per a l’autoestima, per a l’educació, i per al desenvolupament econòmic. El nostre objectiu és reunir tants Makers com sigui possible per cobrir tot l’espectre creatiu i celebrar-lo conjuntament!
Vine a fomar part del Moviment Maker!

El 2007, la meitat de la població mundial vivia a les ciutats: el 2050 s’espera que siguin dos terços.

Malgrat que actualment només ocupen el 2% de la superfície terrestre, les ciutats són responsables del 67% del consum energètic mundial; del 70% de generació de residus; de més del 75% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; tenen una forta dependència de l’exterior i de recursos d’importació com l’aigua, els materials de construcció, l’energia o l’alimentació…

Maker Faire Barcelona 2018: Arees Temàtiques

Alimentació: alimentar la creixent població urbana en un entorn sostenible i saludable és, sens dubte, un dels reptes més importants del segle XXI. Pot l’agricultura urbana i la producció d’aliments locals formar part de la solució?

Energia i mobilitat: el 67% de la demanda mundial d’energia primària i el 75% de les emissions totals de CO2 s’originen a les ciutats. Com podem promoure una transició decisiva cap a les energies renovables i l’economia circular?

La mobilitat urbana representa gairebé dos terços de tots els quilòmetres recorreguts per les persones. Tenim en compte aquestes tendències, la distància urbana recorreguda podria triplicar-se de cara a l’any 2050. Com es poden abordar els desafiaments de la mobilitat per aconseguir espais urbans més ecològics i respectuosos amb els vianants?

Manufactura avançada & Industria 4.0: Les tecnologies avançades de fabricació proporcionen una oportunitat sense precedents per donar suport a la producció local. Com poden la fabricació 4.0 i la manufactura avançada reformular les formes de consum i producció a les ciutats?

Hàbitat i urbanisme: l’adopció de principis de casa passiva en combinació amb l’ús de fonts d’energia renovables pot contribuir a aconseguir edificis còmodes i atractius amb baixa demanda energètica i de baix cost. Quins plantejaments integrals s’han d’adoptar en la transició cap a una ciutat posterior al carboni?

Salut i medi ambient: la col·laboració entre els sectors de la planificació, el transport, el medi ambient i la salut és essencial per abordar els problemes plantejats per la urbanització centrada en la salut i els beneficis pels ciutadans. Quines són les estratègies i eines per promoure un desenvolupament urbà sa i sostenible?

Educació i Aprenentatge: El progrés científic i tecnològic està canviant ràpidament les habilitats i competències necessàries per fer front al tipus de situacions i reptes que es trobaran dones i homes, nens i joves en les activitats quotidianes i el treball del segle XXI. Què es necessita per despertar passions i sintonitzar l’aprenentatge amb el món real? Un espai de descobriment transversal i participatiu per a tothom.

Exploració espacial (Sónar 2018 25Y): El 1972, Apol·lo 17 va arribar a la Lluna i des de llavors no hi hem tornat. Amb tot el que hem avançat avui, és hora de tornar-hi? Perquè el nostre retorn a la Lluna sigui veritablement sostenible, hauríem de fer ús dels recursos lunars i convertir el material lunar autòcton en oxigen i aigua. Seria una bona idea construir un poble a la Lluna? O una estació d’enllaç?