5 i 6 d’Octubre, 2019, Nau Bostik, Barcelona

CAP A UNA
ECONOMIA CIRCULAR
Reinventa, Redissenya, Repara, Reutilitza i Recicla

 

Aquesta sisena edició se celebra a la Nau Bostik, un centre ciutadà emblemàtic al barri de La Sagrera. Referent en la creació artística i la innovació social, congrega i aixopluga un sòlid, inquiet i vigorós teixit associatiu d’agents socio-culturals.

 

No és així per atzar, ja que Maker Faire Barcelona 2019 vol posar l’accent en l’urgent necessitat de repensar i activar un nou model d’innovació social local i escalable: recerca, aprenentatge, emprenedoria, producció, ocupació i consum responsable a la ciutat, destacant el rol cabdal de l’Economia Circular, la Resiliència i la Creativitat.

Maker Faire Barcelona 2019 reuneix la Comunitat Maker local i internacional, entenent aquesta comunitat com un univers ampli que uneix investigadors i pràctics del moviment Maker, Universitats i Centres de Recerca i Empreses Socialment Innovadores.

 

La trobada entre makers, tecnòlegs, científics i empreses vol promoure la interacció entre les diferents iniciatives i la gran diversitat de propostes. Com a objectiu fonamental, es vol propiciar la possible retroalimentació entre els projectes i els diferents participants.

 

Es pretén, d’una banda, promoure la integració de la Ciència i de la Tecnologia acadèmica i empresarial amb un ecosistema d’innovació de ràpid creixement com el Moviment Maker. De l’altra, incitar la trobada entre els millors investigadors i creadors de tots tres sistemes afavorint, alhora, la transmissió de coneixement i pràctica entre el gran públic.

 

En aquest marc, es presentarà una selecció significativa de projectes dintre de les àrees d’Economia Circular, Resiliència i Creativitat.

 

ECONOMIA CIRCULAR

En els últims 40 anys l’ús global de matèries primeres finites gairebé s’ha triplicat, passant de 26,7 milions de tones el 1970 a 84,4 milions el 2015. Un recent informe de l’empresa social Circle Economy assenyala que al 2050, si res no ho atura, el malbaratament podria arribar a les 170/184 milions de tones de recursos, xifres que esgoten els límits sostenibles del planeta.

 

Aquesta disbauxa genera, al seu torn, quantitats de residus sense precedents. A mesura que les matèries primeres disminueixen i els residus augmenten, el model d’economia lineal «extreure, fer, usar i llençar» provoca una gran pressió sobre l’entorn natural i demana a crits un replantejament.

 

Una economia circular i resilient descriu un nou sistema econòmic on natura i persones són estudiats com un sol conjunt. Es basa en la reducció, la reutilització, el reciclatge i la recuperació de materials i en processos de fabricació de productes locals, nets, intensius en coneixement i en mà d’obra.

 

RESILIÈNCIA I CIRCULARITAT A LES CIUTATS

Les ciutats, on viu avui més de la meitat de la població mundial, representen entorns ideals, laboratoris per entendre com dissenyar i escalar la sostenibilitat a través de la resiliència i la circularitat, possiblement les dues característiques més importants pel futur de les persones.

 

La transició cap a una economia circular implica repensar tots els aspectes de la vida urbana. Això inclou recerca, solucions i hàbits de consum, perquè les matèries primeres i els productes es mantinguin en circulació més enllà de la programada vida útil, minimitzant la pèrdua de recursos finits que ofereix el planeta durant els processos clàssics de producció i consum.

 

La creixent disponibilitat d’eines i tecnologies de baix cost, la distribució digital, la recerca, la fabricació local i un nova lògica econòmica circular, que rau en el cor mateix de la cultura Maker, marquen un canvi decisiu per una societat dependent de la producció lineal i centralizada.

 

Una iniciativa de:

 

Coorganitzadors:


En col·laboració amb:

  

Goldsmith Sponsors:

 

Silversmith Sponsors:


Bronze Sponsors:

Partners:

Media Partners:

La Hora MakerAbiertoMiniguideFrikiFish

Stay in Touch:
Get Local and Global Maker Faire Community updates.